מתחברים - (חצי) שעה על החיים

מתחברים - (חצי) שעה על החיים header image 1
March 18, 2019  

מתחברים: האם יש לנו בכלל אפשרות בחירה?

March 18, 2019

העולם שלנו מבוסס על בחירה חופשית, ובמידה מסויימת זו אכן הולכת וגוברת בזמנים בהם אנו חיים. אך חופש הבחירה שלנו מוגבל ולמעשה, במובנים מסויימים אין לנו חופש בחירה כלל. במובנים אחרים, יש לנו חופש בחירה גדול יותר מכפי שאנו מבינים, שיכול לשנות לטובה את כל חיינו.

בפרק הזה אני מדבר לעומק, ככל שאני יודע, על הנושא המורכב הזה, ומסביר היכן יש לנו בחירה, היכן אין לנו בחירה, וכיצד אפשר לעבור ממצב מדומה של אין בחירה לבחירה של ממש.